Dragi izlagaci, zahvaljujemo na prijavi

Dear exhibitors, thank you for your application

FARMINA

PODSJETNIK / REMINDER

VAŠA PRIJAVAĆE BITI DODATNO POTVRĐENA ELEKTRONIČKIM PUTEM.
Ukoliko ne primite verifikacijski e mail, molimo da nas kontaktirate na cac.brod@gmail.com

Izlagati se mogu psi koji posjeduju rodovnicu priznatu od FCI. Isključeni su kastrirani, sterilizirani i bolesni psi, kao i ženke u tjeranju. Psi moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće sukladno propisima, a bez valjane knjižice o cijepljenju i ostalih traženih veterinarskih potvrda neće biti pušteni u izložbeni prostor, niti se smiju zadržavati ili kretati u okolini objekta u kojem se održava izložba. Izlazak pasa s izložbenog prostora prije 15:00 sati nije moguć bez posebno plaćene kaucije. Zabranjeno je izlaganje pasa s kupiranim ušima i repovima, osim lovačkih pasa.

Prijave izlagača državljanina Republike Hrvatske bez priložene potvrde o uplati neće biti prihvaćene. Izlagač državljani Republike Hrvatske moraju imati podmirenu članarinu za 2019. godinu. Psi u suvlasništvu sa stranim izlagačma plaćaju upisninu za strane izlagače. Nenostrificirani psi, u vlasništvu članova HKS-a, mogu se izlagati samo u razredu štenaca i najmlađih. Psi u suvlasništvu se ne tretiraju se kao "ostali psi" jednog vlasnika. Organizator zadržava pravo neprihvaćanja prijava za izložbu radi bilo kojeg izigravanja gore navedenih pravila, te sankcioniranje prema pravilnicima HKS-a.

YOUR APPLICATIONS SHALL BE ADDITIONALLY RECONFIRMER BY AN E-MAIL.
If you do not receive verification e-mail, please contact us via cac.brod@gmail.com

Only dogs with valid FCI pedigrees can be entered to the show. Dogs which have been neutered, sick dogs as well as females in heat are excluded from the show. Dog should be vaccinated against rabies and should have an valid international health certificate / pet passport otherwise they will not be allowed to approach to the show ground.
Dogs with cropped ears and/or docked tails can not participate on shows, with the exclusion of hunting dogs.

The entries of the citizens of the Republic of Croatia without the attached confirmation of payment will not be accepted. The Croatian exhibitors must have a paid kennel club membership fee for 2019. Dogs in co-ownership with foreign exhibitors must pay a fee for foreign exhibitors. KC unregistered dogs, owned by Croatian Kennel Club members, can only be exhibited in baby and puppy classes. Dogs in co-ownership are not treated as "other dogs" of one owner. The organizer reserves the right not to accept applications for the exhibition for any violation of the above rules, and sanctioning according to the CKC rules.

CAC BROD 2019

GENERANI SPONZOR: BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Brodsko-posavska županija
FARMINA

Srednja škola Matije Antuna Reljkovića